Juhend

AUDRU KARIKAVÕISTLUSED KORVPALLIS 2019/2020

Eesmärk. Pakkuda sisukat vaba aja veetmise võimalust korvpallihuvilistele, selgitada välja Audru karikavõistluste hooaja parimad meeskonnad.

1. Aeg ja koht. Oktoober 2019 – aprill 2020, Audru kooli spordihoone.
2. Juhtkond. Peakorraldaja Priit Annus, peakohtunik Toomas Heinla, peasekretär Margus Rahula ja spordihoone pealik Mati Puust.
3. Majandamine. Osavõtumaks eurot. Soodustused Audru vallas elavatele põhi- ja/või keskkooli õpilasmeeskondadele.
4. Osavõtjad. Registreeritud on 6 meeskonda.
5. Ülesandmine. Korrektselt vormistatud ülesandmislehed esimeseks mänguks (mängija ees- ja perekonnanimi, meeskonna esindaja nimi, telefon ja e-posti aadress). Lisaülesandmine või/ja vahetused kuni 31. detsembrini 2019.a. Kokku kuni 16 mängijat, võistlusprotokollis ühes mängus kuni 12 mängijat. Lubatud mängija ühekordne üleminek. Ülesandmislehe puudumisel meeskonda mängule ei lubata. Registreerimata mängija kasutamisel loobumiskaotus. Mängijatele kehtib 30 % osalemise kohustus põhiturniiri mängudel, et osaleda edasiselt play-off´is. Mängujärgselt on kohtunikud , vajadusel koos meeskondade esindajatega, kohustatud kontrollima nimetatud mängijate osalemist ( mitteosalemist ) ning vastavalt olukorrale fikseerima selle protokolli märkuste lahtris. Mõeldud on olukorda, kui üks võistkonna liikmetest on haige või vigastatud, kuid viibib mängul ja on kantud mängust osavõtvate mängijate nimekirja, siis teeb kohtunik vastava kande mänguprotokolli.
6. Võistluste süsteem. Kaheringiline põhiturniir ringsüsteemis – kõik meeskonnad mängivad kõigiga läbi . Põhiturniiril 1.-6. koha saanud võistkonnad jätkavad playoff süsteemis, kus 3.-6. võistkond mängivad 1/4-finaale, 3-6, 4-5. Põhiturniiril 1. ja 2. koha saanud meeskonnad pääsevad otse poolfinaali, kus mängivad 1/4-finaalide võitjatega. Play-off turniiril 5.koha saavutanud võistkond on Väikese Karika võitja. Veerandfinaalid ja poolfinaalid kahe mängu summas (visatud punktid), kohamängud 1st mängust.
7. Põhiturniiri paremusjärjestus. Võit 2p., kaotus 1p., loobumiskaotus 0p. Paremuse selgitamisel arvestatakse kõiki põhiturniiri punkte kokku. Võrdse arvu punktide korral 2 võistkonna vahel, selgitab paremuse omavahelise mängu tulemus. Võrdse punktisumma korral 3 või enama võistkonna vahel, võetakse paremuse selgitamiseks esmalt arvesse üksnes ühepalju punkte kogunud võistkondade omavahelisi mänge. Kui ka sel juhul on punktide arv võrdne, siis järjestatakse võistkonnad nn. keskmise suhte alusel, võttes arvesse üksnes neid mänge, mida on ühepalju punkte kogunud võistkonnad omavahel pidanud. Kui aga ikkagi säilib võrdsus, järjestatakse võistkonnad keskmise suhte abil, ent arvestatakse kõiki alagrupis peetud mänge. Kahemängulises summeeritavate punktidega seerias “Play-Off” kaotab võistkond, milline saab loobumiskaotuse esimeses või teises mängus, kogu seeria „loobumiskaotusega“.
8. Mänguaeg ja kohtunikud. Põhiturniiril mängitakse 4×10 minutit jooksva ajaga v.a. esimese kolme veerandi viimane minut ja 4.veerandi 2 viimast minutit. Maksimaalne lubatud hilinemine mängu algusele 15 minutit. Vahetused lauakohtuniku pingi juurest.
1/4-FINAALID, 1/2-FINAALID ja FINAAL – 2 kohtunikku ja puhas mänguaeg FIBA reeglite järgi, s.t. 4×10 min. puhas aeg ja vahetused FIBA reeglite kohaselt.
KOHAMÄNGUD alates 5-st kohast – 1 kohtunik ja jooksev aeg.
9. Hoiatused ja trahvid.
a) Vähemalt 50% osavõtumaksu tasuda esimese mängu alguses, ülejäänud peab olema tasutud enne teist mängu. Mittetasumisel rahatrahv 1/10 osavõtumaksu ulatuses.
b) Mängude ajakava muutmist saab võistkond taotleda põhiturniiri jooksul 2 korda. Muutmist saab taotleda ainult vastasvõistkonna nõusolekul ning peakorraldajaga ja/või –kohtunikuga kooskõlastades. Muudatuse põhjus peab olema oluline ja sellest peab teatama vähemalt 2 nädalat ette. Samuti tuleb võistkonnal, kes soovib mängu aega muuta, leida teiste võistkondade seast asendaja või asendajad (teised võistkonnad), kes sooviksid antud kuupäeval mängida. Juhul, kui ei leita asendajat/asendajaid teisi võistkondi, tuleb võistkonnal, kes taotles mängu kuupäeva muutmist, kanda kõik mänguga seotud kulutused. Kulutused ( 1 kohtunik + laud = 47 EUR). Mitteteatamisel loobumiskaotus ja lisaks rahatrahv 1/10 osavõtumaksu ulatuses. Play-off`is ajakava muutmist taotleda ei saa.
c) Enne igat mängu kontrollib meeskonna esindaja või üks mängijatest võistlusprotokollis olevate mängijate numbrid ja nimed ning nende vastavuse ülesandmislehele, protokolli ei tohi kanda mängijaid, kes mängul ei viibi; esimese eksimuse korral hoiatus, korduva eksimuse korral on juhtkonnal õigus määrata rahatrahv 1/10 osavõtumaksu ulatuses.
d) Vastasmeeskonna nõusolekul lubatud mängu alustamine 4 mängijaga; mittenõusolekul ja vähema arvuga alustades loobumiskaotus ning juhtkonnal on õigus määrata rahatrahv 1/3 osavõtumaksu ulatuses.
e) Mängija mängust eemaldamised:
I. Kaks ebasportlikku viga – järgmine mäng vahele.
II. Mängija või treeneri eemaldamine ebasportliku käitumise eest – järgmine mäng vahele.
III. Mängija või treeneri eemaldamine robustse ja ebasportliku käitumise eest (kallaletung, ebatsensuursete sõnadega sõimamine vastasmängijat, pealtvaatajat, kohtunikku jms.) – rahatrahv 50EUR ja juhtkonna otsus mitu mängu jätab vahele.
f) Trahv(id) tasuda enne järgmist mängu.
g) Trahvi(de) mittetasumisel loobumiskaotus.
h) Enne viimase vooru mänge peaks kõik vahele jäänud mängud olema peetud. Viimase vooru mänge ei saa muuta.
10. Üldine. Audru karikavõistlustel ei tohi mängida Eesti Korvpalli Meistriliigas osalevad mängijad, kelle sünniaasta on 2000 k.a. ja varasem. Ühes võistkonnas võib olla registreeritud üks Pärnumaalt pärit või Pärnumaal elav mängija, kes võtab osa Eesti korvpalli meistrivõistluste I liigast. Võistkonda võib lisada ka Pärnumaalt pärit või Pärnumaal elavaid mängijaid kelle vanus on 40+ aastat, kes võtavad osa Eesti korvpalli meistrivõistluste I liigast. Üheks mänguks võib ülesse anda aga ühe I liiga mängija.
Meeskondadele on kohustuslik ühtne võistlusvorm. Mängija särgil peab olema number ja ühe võistkonna mängijatel ei tohi olla ühesuguseid numbreid.
Võistlussärgi all on lubatud kanda samavärvilist lühikeste käistega särki..
Audru karikavõistluste ametlik mängupall on MOLTEN.
Korraldusega kaasnevad probleemid ja vaidlused lahendab peakohtunik või peakorraldaja või võimalusel kohapeal. Protestid esitada vastavalt võistlusmäärustele. Juhendiga sätestatud punktide suhtes muudatuste taotlusi esitada ei saa. Protestid lahendab juhtkond, vajadusel eksperte kasutades.

Viimati muudetud 30.12.2019